Teatterin lumoamat taiteen tukijat

”Kaikki, jotka Idaksi rupee, niin on näitä teatterin rakastajia, että ne on semmosta joukkoo, ei sinne tuu, jos ei välitä ollenkaan teatterista, ei kyllä rupee myymään lippuja eikä mitään muutakaan, että kun ei siitä oo mitään taloudellista hyötyä eikä minkään näköstä, että se on täysin aivan muulla tasolla kuin semmoisella materialistisella – vähän korkeemmalla se ajatus – teatteri on hirveen hieno instituutio ja antaa ihmiselle paljon jos vaan se tosiaankin käyttää sitä hyväksensä.”

IDA Anja Arhippainen, Teija Hakamäen haastattelu kirjassa Teatterin lumoissa: Ida Aalberg -säätiön viisi vuosikymmentä (2007)

Ida Aalberg -säätiön naistoimikunta syntyi vuonna 1959 hoitamaan käytännön varainhankintaa, ja sen jäsenistö koostui aikaisemmasta Suomen Kansallisteatterin Pienen näyttämön rakentamista tukeneesta naistoimikunnasta. Toiminta oli aluksi erilaisten tapahtumien, kuten myyjäisten, tanssiaisten ja ohjelmallisten illanviettojen järjestämistä. 1990-luvun puolivälistä alkaen tärkeintä toimintaa on ollut teatterilippujen myyminen Idojen valitsemiin esityksiin pääkaupunkiseudun eri teattereissa.

Vuonna 2020 maailmanlaajuiseksi kasvanut koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti kulttuuri- ja taidekenttään ja myös Idojen toimintamahdollisuuksiin. Idojen toiminta nykymuodossaan naistoimikuntana on lopetettu ja toiminta on toistaiseksi tauolla.

Kuva: Teatterimuseon arkisto